Bitka pri Mantineji - z njenim opisom se zaključuje Ksenofontova Helleniká - zaključuje več kot štiri desetletja dolgo obdobje od konca peloponeške vojne, v katerem so se Grki izčrpavali v medsebojnih spopadih, postali obrobni dejavnik v svetovni politiki in objekt poseganja zunanjih sil, v prvi vrsti Perzije. S propadom spartanske in nato kratkotrajne tebanske hegemonije, ki sta temeljili na pomoči Perzije, je bila usoda Grčije pravzaprav odločena. Ideja splošnega miru (koinè eiréne) ni mogla več spremeniti politične podobe dežele in prinesti trajnejšega miru. Ta ideja je ostala le izraz globoke želje po miru, ki je bila nedvomno iskrena, vendar ni mogla postati konstruktiven element v državnem življenju Grkov. Ideja suverene polis sicer ni bila nezdružljiva z idejo splošnega miru, vendar pa je načelo avtonomije vnaprej preprečevalo ali vsaj oteževalo nastanek večjih državnih tvorb in s tem poenostavljenje politične podobe Grčije. Grška polis je kot dejavnik svetovnozgodovinskega razvoja propadla in se je v naslednjih stoletjih - vse do pozne antike - manifestirala skoraj samo na notranjepolitičnem področju, kot pravna in samoupravna ureditev grških mest v helenističnih državah in v rimskem cesarstvu. Grška polis je s koncentracijo političnega, gospodarskega in kulturnega prizadevanja na majhnem prostoru dosegla izjemne rezultate. Svobodni posameznik je postal nosilec politične svobode, kar je bilo v popolnem nasprotju z vzhodnim despotizmom perzijskega tipa ali z ureditvijo drugod v negrškem svetu (npr. v Kartagini; več elementov demokratične ureditve, vendar na drugačni podlagi, je imela v tem času še majhna in nepomembna rimska republika). Na podlagi dosežkov mestnih držav so postali Grki v helenistični dobi ponovno nosilci svetovnega razvoja (predvsem) na kulturnem in gospodarskem, znatno manj pa na državno-političnem področju.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Bitka bitka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
pri pri predlog; mestnik
Mantineji mantineja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
njenim njen svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, orodnik, ednina, ženski spol svojine
opisom opis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zaključuje zaključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
Ksenofontova Ksenofontov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Helleniká helleniká samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
zaključuje zaključevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
več več splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
štiri štirje glavni števnik; besedni zapis, moški spol, množina, tožilnik
desetletja desetletje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
dolgo dolgo splošni prislov; nedoločena stopnja
obdobje obdobje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
od od predlog; rodilnik
konca konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
peloponeške peloponeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
vojne vojna samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
Grki Grk samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
izčrpavali izčrpavati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; mestnik
medsebojnih medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
spopadih spopad samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
postali postati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
obrobni obroben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
dejavnik dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
svetovni svetoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
politiki politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
objekt objekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
poseganja poseganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
zunanjih zunanji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
sil sila samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
prvi prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
vrsti vrsta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Perzije Perzija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
S z predlog; orodnik
propadom propad samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
spartanske spartanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
nato nato splošni prislov; nedoločena stopnja
kratkotrajne kratkotrajen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
tebanske tebanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
hegemonije hegemonija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
sta biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, dvojina, nezanikani
temeljili temeljiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, dvojina, ženski spol
na na predlog; mestnik
pomoči pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Perzije Perzija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
usoda usoda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Grčije Grčija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pravzaprav pravzaprav členek
odločena odločen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Ideja ideja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
splošnega splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
miru mir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
koinè koinè deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
eiréne eiréne samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
mogla moči glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
več več členek
spremeniti spremeniti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podobe podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dežele dežela samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
prinesti prinesti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
trajnejšega trajen splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, rodilnik
miru mir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
ideja ideja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ostala ostati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
le le členek
izraz izraz samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
globoke globok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
želje želja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
po po predlog; mestnik
miru mir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
nedvomno nedvomno splošni prislov; nedoločena stopnja
iskrena iskren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
vendar vendar priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
mogla moči glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
postati postati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
konstruktiven konstruktiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
element element samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
državnem državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
življenju življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Grkov Grk samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
Ideja ideja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
suverene suveren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
polis polis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
sicer sicer členek
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
nezdružljiva nezdružljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
idejo ideja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
splošnega splošen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
miru mir samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
načelo načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
avtonomije avtonomija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vnaprej vnaprej splošni prislov; nedoločena stopnja
preprečevalo preprečevati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
ali ali priredni veznik
vsaj vsaj členek
oteževalo oteževati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
nastanek nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
večjih velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, množina, rodilnik
državnih državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
tvorb tvorba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
poenostavljenje poenostavljenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
podobe podoba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Grčije Grčija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Grška grški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
polis polis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kot kot podredni veznik
dejavnik dejavnik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
svetovnozgodovinskega svetovnozgodovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
propadla propasti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
v v predlog; mestnik
naslednjih naslednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
stoletjih stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
do do predlog; rodilnik
pozne pozen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
antike antika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
manifestirala manifestirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
skoraj skoraj členek
samo samo členek
na na predlog; mestnik
notranjepolitičnem notranjepolitičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
pravna praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
samoupravna samoupraven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ureditev ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
grških grški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
helenističnih helenističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
in in priredni veznik
v v predlog; mestnik
rimskem rimski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
cesarstvu cesarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Grška grški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
polis polis samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
koncentracijo koncentracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
političnega političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
gospodarskega gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
kulturnega kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
prizadevanja prizadevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
majhnem majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
prostoru prostor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
dosegla doseči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
izjemne izjemen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
rezultate rezultat samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
Svobodni svoboden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
posameznik posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
postal postati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
nosilec nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
svobode svoboda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
v v predlog; mestnik
popolnem popoln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
vzhodnim vzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
despotizmom despotizem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
perzijskega perzijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
tipa tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
z z predlog; orodnik
ureditvijo ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
drugod drugod splošni prislov; nedoločena stopnja
v v predlog; mestnik
negrškem negrški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
svetu svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
npr. npr. okrajšava
v v predlog; mestnik
Kartagini kartagina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
več več splošni prislov; primernik
elementov element samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
demokratične demokratičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
ureditve ureditev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vendar vendar priredni veznik
na na predlog; mestnik
drugačni drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
imela imeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
še še členek
majhna majhen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
nepomembna nepomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
rimska rimski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
republika republika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Na na predlog; mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dosežkov dosežek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
mestnih mesten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
postali postati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
Grki Grk samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
helenistični helenističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
dobi doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ponovno ponovno splošni prislov; nedoločena stopnja
nosilci nosilec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
svetovnega svetoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
predvsem predvsem členek
na na predlog; mestnik
kulturnem kulturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
gospodarskem gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
znatno znatno splošni prislov; nedoločena stopnja
manj manj splošni prislov; primernik
pa pa priredni veznik
na na predlog; tožilnik
državno državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
političnem političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 1997
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Grška zgodovina
avtor: neznani avtor