Prehod na tržno gospodarstvo v začetku devetdesetih let je zahteval tudi spremembo socialne politike, ki se pri nas vendarle ni tako intenzivno prilagajala prevladujočemu konservativno korporativističnemu tipu, značilnemu za države kontinentalne Evrope. Država je pri zagotavljanju socialnih servisov in obsega in ravni socialnih transferjev ohranila ključno vlogo. Socialna varnost državljanov je od leta dvaindevetdeset regulirana z zakonom o socialnem varstvu, v katerem je kot socialnovarstvena pravica opredeljena tudi denarna socialna pomoč. Posamezniku ali družini se dodeli takrat, ko so izčrpane vse ostale možnosti, zagotavljala pa naj bi zadovoljevanje minimalnih življenjskih potreb in s tem preživetje. Vendar si je težko predstavljati življenje z dvesto evri mesečno. Dokazano je, da se posledice brezposelnosti oziroma izgube dela ali zaposlitve evidentno odražajo najprej in neposredno na materialni ravni, potem pa tudi na socialnem, psihičnem in zdravstvenem področju. Z daljšanjem dobe brezposelnosti se ogroženost potencira, z omejevanjem svobode pa manjša kakovost življenja. Brezposelnost je tako socialni kot ekonomski problem, zato zahteva sistemsko in kompleksno reševanje, zlasti na ravni izobraževalne, stanovanjske in zaposlovalne politike, kar je tudi preventivna dejavnost družbene skrbi.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Prehod prehod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; tožilnik
tržno tržen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
gospodarstvo gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
začetku začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
devetdesetih devetdeseti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, množina, rodilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zahteval zahtevati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, moški spol
tudi tudi členek
spremembo sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
socialne socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
politike politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pri pri predlog; mestnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, mestnik
vendarle vendarle priredni veznik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
intenzivno intenzivno splošni prislov; nedoločena stopnja
prilagajala prilagajati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
prevladujočemu prevladujoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
konservativno konservativno splošni prislov; nedoločena stopnja
korporativističnemu korporativističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
tipu tip samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
značilnemu značilen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
za za predlog; tožilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kontinentalne kontinentalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Država država samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pri pri predlog; mestnik
zagotavljanju zagotavljanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
servisov servis samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
obsega obseg samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
socialnih socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
transferjev transfer samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ohranila ohraniti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
ključno ključen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
vlogo vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Socialna socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
varnost varnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
državljanov državljan samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
od od predlog; rodilnik
leta leto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
dvaindevetdeset dvaindevetdeset glavni števnik; besedni zapis, množina, imenovalnik
regulirana reguliran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
zakonom zakon samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
o o predlog; mestnik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
varstvu varstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
kot kot podredni veznik
socialnovarstvena socialnovarstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pravica pravica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opredeljena opredeljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tudi tudi členek
denarna denaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
socialna socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
pomoč pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Posamezniku posameznik samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
ali ali priredni veznik
družini družina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dodeli dodeliti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
takrat takrat splošni prislov; nedoločena stopnja
ko ko podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izčrpane izčrpan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
vse ves celostni zaimek; ženski spol, množina, imenovalnik
ostale ostal deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
možnosti možnost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
zagotavljala zagotavljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
pa pa priredni veznik
naj naj členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
zadovoljevanje zadovoljevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
minimalnih minimalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
življenjskih življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
potreb potreba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
s z predlog; orodnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, orodnik
preživetje preživetje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Vendar vendar priredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
predstavljati predstavljati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
z z predlog; orodnik
dvesto dvesto glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
evri evro samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
mesečno mesečno splošni prislov; nedoločena stopnja
Dokazano dokazano splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
posledice posledica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
brezposelnosti brezposelnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
oziroma oziroma priredni veznik
izgube izguba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ali ali priredni veznik
zaposlitve zaposlitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
evidentno evidentno splošni prislov; nedoločena stopnja
odražajo odražati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
najprej najprej splošni prislov; presežnik
in in priredni veznik
neposredno neposredno splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; mestnik
materialni materialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
potem potem splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
tudi tudi členek
na na predlog; mestnik
socialnem socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
psihičnem psihičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
in in priredni veznik
zdravstvenem zdravstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Z z predlog; orodnik
daljšanjem daljšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
brezposelnosti brezposelnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ogroženost ogroženost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
potencira potencirati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
z z predlog; orodnik
omejevanjem omejevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
svobode svoboda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pa pa priredni veznik
manjša majhen splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
kakovost kakovost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
življenja življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Brezposelnost brezposelnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
socialni socialen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
kot kot podredni veznik
ekonomski ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
problem problem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zato zato priredni veznik
zahteva zahtevati glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
sistemsko sistemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
kompleksno kompleksen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
reševanje reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
zlasti zlasti členek
na na predlog; mestnik
ravni raven samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
izobraževalne izobraževalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
stanovanjske stanovanjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zaposlovalne zaposlovalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
politike politika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tudi tudi členek
preventivna preventiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
dejavnost dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
družbene družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
skrbi skrb samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: internet, ustanove
leto nastanka: 2010
vrsta besedila: Internet
naslov: INTERNET
avtor: neznani avtor