Drugi način odgovora na zgoraj zastavljeno vprašanje je lahko bolj optimističen. Evropska unija je na poti nadaljnjih političnih reform, kar je logični spremljajoči korak monetarne integracije. Morda bo dejansko težko, kot trdijo nekateri, učinkovito izvajati monetarno unijo brez poenotenega političnega sistema. Evropo res sestavljajo številni narodi, toda pri tem pozabljamo, da je volja narodov velikokrat podrejena ali odvisna od volje nacionalnih elit, ki si želijo obdržati politično moč, ki jo imajo v nacionalnih okvirih. Zelo pomembno torej je, da državni vrhovi razumejo, zakaj je proces integracije Evrope nujno nadaljevati. Čim hitrejša širitev Evropske unije na srednjo in vzhodno Evropo ter posebej na Balkan je neizogibna, saj lahko večja medsebojna gospodarska in institucionalna povezanost med posameznimi deli Evrope pomembno pripomore k zmanjšanju števila in predvsem intenzivnosti konfliktov med narodi. Zaradi vseh koristi povezovanja in medsebojnega sodelovanja bi konflikti med evropskimi narodi enostavno postali predragi in se ne bi splačali. Politične elite v Evropi morajo sprevideti, da se v razmerah globalne liberalizacije tudi pravila igre na področju tako imenovane visoke politike torej nacionalno bolj občutljivih tem spreminjajo. Navsezadnje lahko trdimo, da sodobne države v razmerah čedalje večje medsebojne odvisnosti svoje interese vsaj nekoliko oblikujejo glede na interese in značilnosti drugih držav. Zato je mogoče sklepati, da bolj ko se bo Evropska unija integrirala tudi politično, bolj bodo države članice morale svoje interese prevajati v evropske.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
odgovora odgovor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
zgoraj zgoraj splošni prislov; nedoločena stopnja
zastavljeno zastavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
vprašanje vprašanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
optimističen optimističen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Evropska evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
unija unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
poti pot samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nadaljnjih nadaljnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
političnih političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
reform reforma samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
logični logičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
spremljajoči spremljajoč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
korak korak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
monetarne monetaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
integracije integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Morda morda členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dejansko dejansko splošni prislov; nedoločena stopnja
težko težko splošni prislov; nedoločena stopnja
kot kot podredni veznik
trdijo trditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
učinkovito učinkovito splošni prislov; nedoločena stopnja
izvajati izvajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
monetarno monetaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
unijo unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
brez brez predlog; rodilnik
poenotenega poenoten deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
političnega političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
sistema sistem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
Evropo Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
res res splošni prislov; nedoločena stopnja
sestavljajo sestavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
številni številen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
narodi narod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
toda toda priredni veznik
pri pri predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
pozabljamo pozabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
volja volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
narodov narod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
velikokrat velikokrat splošni prislov; nedoločena stopnja
podrejena podrejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
ali ali priredni veznik
odvisna odvisen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
volje volja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nacionalnih nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
elit elita samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
si se povratni zaimek; dajalnik, klitična naslonskost
želijo želeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
obdržati obdržati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
politično političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
moč moč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
imajo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
nacionalnih nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
okvirih okvir samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
Zelo zelo splošni prislov; nedoločena stopnja
pomembno pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
torej torej priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
da da podredni veznik
državni državen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
vrhovi vrh samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
razumejo razumeti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
zakaj zakaj splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
proces proces samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
integracije integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nujno nujno splošni prislov; nedoločena stopnja
nadaljevati nadaljevati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
Čim čim splošni prislov; nedoločena stopnja
hitrejša hiter splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
širitev širitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
unije unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
srednjo srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
vzhodno vzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Evropo Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ter ter priredni veznik
posebej posebej splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
Balkan Balkan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
neizogibna neizogiben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
saj saj priredni veznik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
večja velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, imenovalnik
medsebojna medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
gospodarska gospodarski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
institucionalna institucionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
povezanost povezanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
posameznimi posamezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, orodnik
deli delo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pomembno pomembno splošni prislov; nedoločena stopnja
pripomore pripomoči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
k k predlog; dajalnik
zmanjšanju zmanjšanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
števila število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
predvsem predvsem členek
intenzivnosti intenzivnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
konfliktov konflikt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
med med predlog; orodnik
narodi narod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
Zaradi zaradi predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
koristi korist samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
povezovanja povezovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
medsebojnega medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
sodelovanja sodelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
konflikti konflikt samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
med med predlog; orodnik
evropskimi evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, orodnik
narodi narod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
enostavno enostavno splošni prislov; nedoločena stopnja
postali postati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
predragi predrag splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
bi biti pomožni glagol; pogojnik
splačali splačati glavni glagol; dvovidski, deležnik, množina, moški spol
Politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
elite elita samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Evropi Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
morajo morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
sprevideti sprevideti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
v v predlog; mestnik
razmerah razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
globalne globalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
liberalizacije liberalizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
tudi tudi členek
pravila pravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
igre igra samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
na na predlog; mestnik
področju področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
imenovane imenovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
visoke visok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
politike politik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
torej torej priredni veznik
nacionalno nacionalno splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
občutljivih občutljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
spreminjajo spreminjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
Navsezadnje navsezadnje splošni prislov; nedoločena stopnja
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
trdimo trditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
sodobne sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
razmerah razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
čedalje čedalje splošni prislov; nedoločena stopnja
večje velik splošni pridevnik; primernik, ženski spol, ednina, rodilnik
medsebojne medsebojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
odvisnosti odvisnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
interese interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
vsaj vsaj členek
nekoliko nekoliko splošni prislov; nedoločena stopnja
oblikujejo oblikovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
glede glede splošni prislov; nedoločena stopnja
na na predlog; tožilnik
interese interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
značilnosti značilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
drugih drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Zato zato priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sklepati sklepati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
da da podredni veznik
bolj bolj splošni prislov; primernik
ko ko podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Evropska evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
unija unija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
integrirala integrirati glavni glagol; dvovidski, deležnik, ednina, ženski spol
tudi tudi členek
politično politično splošni prislov; nedoločena stopnja
bolj bolj splošni prislov; primernik
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
članice članica samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
morale morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, množina, ženski spol
svoje svoj povratni zaimek; moški spol, množina, tožilnik
interese interes samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
prevajati prevajati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
v v predlog; tožilnik
evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2000
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar