Sintezno poročilo je bilo narejeno z namenom, da iz vseh delnih poročil zbere tiste teme, ki so za države kandidatke v bližnji prihodnosti pomembne zavoljo skupnih tehnoloških izzivov, približno skupne politične dediščine, ki še proseva skozi čas in delovanje institucij, in zavoljo skupnega projekta, ki počasi ne bo več niti pridruževanje vzhoda zahodu niti širitev zahoda na vzhod, ampak preprosto integracija Evrope. Prvo skupno sporočilo se nanaša na spremenjeno ekonomsko paradigmo v državah kandidatkah - vsaka od teh držav bo morala zavestno poiskati svoje mesto v globalnem gospodarstvu. Drugo sporočilo se dotika regionalnih razlik v teh državah, kjer se zlasti metropolitanska območja prehitro oddaljujejo od svoje periferije. Tretje sporočilo se nanaša na zaposlovanje, izobraževanje in znanje; ima dve glavni temi, prva se dotika preusposabljanja nižje kvalificiranega kadra, druga pa se nanaša na nujno spremembo v učnem okolju - to mora težiti k reševanju problemov in k stikom, ne pa k izolaciji golega znanja. Četrta tema je bolj usmerjeno bedenje nad znanstveno in tehnološko osnovo nacionalnega razvoja; zanemarjanje tega področja, kamor sodi tudi financiranje raziskav brez jasnih in nadzorovanih razvojnih prioritet, se bo hudo otepalo. Peta tema so družbene spremembe, ki pomenijo, da je ob vseh bolečih novostih - razvoj ima ceno! - treba poskrbeti za solidarnostne mreže, ki naj prestrežejo žrtve, da ne bodo pristale povsem trdo. Zadnja skupna tema je zdržen razvoj, ki naj pomeni predvsem, da velja stalno pretehtavati ekonomske, življenjske in okoljske prednosti in slabosti.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Sintezno sintezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
poročilo poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bilo biti pomožni glagol; deležnik, ednina, srednji spol
narejeno narejen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
z z predlog; orodnik
namenom namen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
da da podredni veznik
iz iz predlog; rodilnik
vseh ves celostni zaimek; srednji spol, množina, rodilnik
delnih delen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
poročil poročilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
zbere zbrati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tiste tisti kazalni zaimek; ženski spol, množina, tožilnik
teme tema samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
za za predlog; tožilnik
države država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
kandidatke kandidatka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
bližnji bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
prihodnosti prihodnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
pomembne pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
zavoljo zavoljo predlog; rodilnik
skupnih skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
tehnoloških tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
izzivov izziv samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
približno približno splošni prislov; nedoločena stopnja
skupne skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
politične političen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dediščine dediščina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
še še členek
proseva prosevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
skozi skozi predlog; tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
in in priredni veznik
delovanje delovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
institucij institucija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
zavoljo zavoljo predlog; rodilnik
skupnega skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
projekta projekt samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
počasi počasi splošni prislov; nedoločena stopnja
ne ne členek
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
več več členek
niti niti členek
pridruževanje pridruževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
vzhoda vzhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zahodu zahod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
niti niti členek
širitev širitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
zahoda zahod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
na na predlog; tožilnik
vzhod vzhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
ampak ampak priredni veznik
preprosto preprosto splošni prislov; nedoločena stopnja
integracija integracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Evrope Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Prvo prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, tožilnik
skupno skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
sporočilo sporočilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanaša nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
spremenjeno spremenjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
ekonomsko ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
paradigmo paradigma samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kandidatkah kandidatka samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
vsaka vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
od od predlog; rodilnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
morala morati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
zavestno zavestno splošni prislov; nedoločena stopnja
poiskati poiskati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
svoje svoj povratni zaimek; srednji spol, ednina, tožilnik
mesto mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
globalnem globalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
gospodarstvu gospodarstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
Drugo drug zaimkovni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, imenovalnik
sporočilo sporočilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dotika dotikati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
regionalnih regionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razlik razlika samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
teh ta kazalni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
državah država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
kjer kjer podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zlasti zlasti členek
metropolitanska metropolitanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, tožilnik
območja območje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
prehitro prehitro splošni prislov; nedoločena stopnja
oddaljujejo oddaljevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
od od predlog; rodilnik
svoje svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
periferije periferija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Tretje tretji vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, imenovalnik
sporočilo sporočilo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanaša nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
zaposlovanje zaposlovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
izobraževanje izobraževanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
znanje znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dve dva glavni števnik; besedni zapis, ženski spol, dvojina, tožilnik
glavni glaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, dvojina, tožilnik
temi tema samostalnik, občno ime; ženski spol, dvojina, tožilnik
prva prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
dotika dotikati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
preusposabljanja preusposabljanja splošni prislov; nedoločena stopnja
nižje nizko splošni prislov; primernik
kvalificiranega kvalificiran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
kadra kader samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
druga drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
pa pa priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nanaša nanašati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
na na predlog; tožilnik
nujno nujen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
spremembo sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
v v predlog; mestnik
učnem učen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
okolju okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
mora morati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
težiti težiti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
k k predlog; dajalnik
reševanju reševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
problemov problem samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
k k predlog; dajalnik
stikom stik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, dajalnik
ne ne členek
pa pa priredni veznik
k k predlog; dajalnik
izolaciji izolacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, dajalnik
golega gol splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, rodilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Četrta četrti vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
tema tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bolj bolj splošni prislov; primernik
usmerjeno usmerjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
bedenje bedenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
nad nad predlog; orodnik
znanstveno znanstven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
tehnološko tehnološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
osnovo osnova samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
nacionalnega nacionalen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
razvoja razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
zanemarjanje zanemarjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
področja področje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
kamor kamor podredni veznik
sodi soditi glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tudi tudi členek
financiranje financiranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
raziskav raziskava samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
brez brez predlog; rodilnik
jasnih jasen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nadzorovanih nadzorovan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razvojnih razvojen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
prioritet prioriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
bo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
hudo hudo splošni prislov; nedoločena stopnja
otepalo otepati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, srednji spol
Peta peti vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
tema tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
družbene družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
spremembe sprememba samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
pomenijo pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ob ob predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
bolečih boleč deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
novostih novost samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ima imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ceno cena samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
poskrbeti poskrbeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
za za predlog; tožilnik
solidarnostne solidarnosten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
mreže mreža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
naj naj členek
prestrežejo prestreči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
žrtve žrtev samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, tožilnik
da da podredni veznik
ne ne členek
bodo biti pomožni glagol; prihodnjik, 3. oseba, množina, nezanikani
pristale pristati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
trdo trdo splošni prislov; nedoločena stopnja
Zadnja zadnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
skupna skupen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
tema tema samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zdržen zdržen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
naj naj členek
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
predvsem predvsem členek
da da podredni veznik
velja veljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
stalno stalno splošni prislov; nedoločena stopnja
pretehtavati pretehtavati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
ekonomske ekonomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
življenjske življenjski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
okoljske okoljski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
prednosti prednost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
slabosti slabost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
zapri
vir: Delo
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Delo
avtor: neznani novinar