Retributivisti (v širšem pomenu pojma, vključno z zagovorniki rekonstitutivne teze kaznovanja in zagovorniki absolutnih teorij) vztrajajo na kaznovanju za storjeno zlo po načelu primerjanja preteklega dogodka z ustrezno težko sankcijo. V tistem trenutku, ko jo najdejo (kar je praviloma stvar tehnike in premetavanja »koordinat«), A. Von Hirsch, Past or Future Crimes, Manchester, 1986, str. 47–60. je zanje zadeva opravljena. Pravni red, ki je bil z dejanjem porušen, je s kaznijo znova vzpostavljen. Heglova prva teza sicer govori o izrečeni in izvršeni kazni. Cf. G. F. W. Hegel, »Der Geist des Christentums und sein Schicksal«, v: Hegels Theologische Jugendschriften, Nohl, Mohr, Tübingen, 1907; navedeno po: Primorac, Prestup i kazna, str. 47. Vendar je treba pri Heglovem »izvrševanju kazni« pomisliti na čas, v katerem je živel. Zapor, ki ga omenjajo retributivisti dvajsetega stoletja, v Heglovem času, to je na prelomu osemnajstega in devetnajstega stoletja, nikakor ni opravljal rehabilitacijske vloge. Zato se Hegel v kritiki Beccarijevih stališč sklicuje pogosteje na smrtno kazen kot najbolj ilustrativen primer kaznovanja. Sodobna retributivna filozofija jo prav tako omenja, vendar je zaradi drugačnih družbenih razmer ne more več jemati za reprezentativno sankcijo. Zato se sklicuje predvsem na zapor.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Retributivisti retributivist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
širšem širok splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, mestnik
pomenu pomen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
pojma pojem samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
vključno vključno splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
zagovorniki zagovornik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
rekonstitutivne rekonstitutiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
teze teza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kaznovanja kaznovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zagovorniki zagovornik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
absolutnih absoluten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
teorij teorija samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
vztrajajo vztrajati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; mestnik
kaznovanju kaznovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
za za predlog; tožilnik
storjeno storjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
zlo zlo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
po po predlog; mestnik
načelu načelo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
primerjanja primerjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
preteklega pretekel deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
dogodka dogodek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
z z predlog; orodnik
ustrezno ustrezen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
težko težek splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
sankcijo sankcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
V v predlog; mestnik
tistem tisti kazalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
trenutku trenutek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ko ko podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
najdejo najti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
praviloma praviloma splošni prislov; nedoločena stopnja
stvar stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
tehnike tehnika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
premetavanja premetavanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
koordinat koordinata samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
A. A. okrajšava
Von von neuvrščeno
Hirsch Hirsch samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Past past samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
or or samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Future Future samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Crimes Crimes samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Manchester Manchester samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1986 1986 glavni števnik; arabski zapis
str. str. okrajšava
47 47 glavni števnik; arabski zapis
60. 60. vrstilni števnik; arabski zapis
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zanje zame osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, navezna naslonskost
zadeva zadeva samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
opravljena opravljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
Pravni praven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
red red samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
z z predlog; orodnik
dejanjem dejanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
porušen porušen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
s z predlog; orodnik
kaznijo kazen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
znova znova splošni prislov; nedoločena stopnja
vzpostavljen vzpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
Heglova Heglov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
prva prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, imenovalnik
teza teza samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
sicer sicer členek
govori govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
o o predlog; mestnik
izrečeni izrečen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
izvršeni izvršen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
kazni kazen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Cf. cf. okrajšava
G. G. okrajšava
F. F. okrajšava
W. W. okrajšava
Hegel Hegel samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Der der neuvrščeno
Geist geist neuvrščeno
des des neuvrščeno
Christentums Christentums samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
und und neuvrščeno
sein sein samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Schicksal schicksal neuvrščeno
v v predlog; mestnik
Hegels Hegels samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Theologische Theologische samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Jugendschriften Jugendschriften samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Nohl Nohl samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Mohr Mohr samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Tübingen Tübingen samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
1907 1907 glavni števnik; arabski zapis
navedeno naveden deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
po po predlog; mestnik
Primorac Primorac samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Prestup prestup samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
i i neuvrščeno
kazna kazen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
str. str. okrajšava
47 47 glavni števnik; arabski zapis
Vendar vendar priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
pri pri predlog; mestnik
Heglovem Heglov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
izvrševanju izvrševanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
kazni kazen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pomisliti pomisliti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
na na predlog; tožilnik
čas čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
v v predlog; mestnik
katerem kateri vprašalni zaimek; moški spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
živel živeti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
Zapor zapor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ki ki podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
omenjajo omenjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
retributivisti retributivist samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
dvajsetega dvajseti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
Heglovem Heglov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
času čas samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
na na predlog; mestnik
prelomu prelom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
osemnajstega osemnajsti vrstilni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
devetnajstega devetnajsti vrstilni števnik; besedni zapis, srednji spol, ednina, rodilnik
stoletja stoletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nikakor nikakor splošni prislov; nedoločena stopnja
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
opravljal opravljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, moški spol
rehabilitacijske rehabilitacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
vloge vloga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zato zato priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
Hegel hegel samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
kritiki kritika samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Beccarijevih Beccarijev svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
stališč stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
sklicuje sklicevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
pogosteje pogosto splošni prislov; primernik
na na predlog; tožilnik
smrtno smrten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
kazen kazen samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
najbolj najbolj splošni prislov; presežnik
ilustrativen ilustrativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
primer primer samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kaznovanja kaznovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
Sodobna sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
retributivna retributiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
filozofija filozofija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
prav prav členek
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
omenja omenjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
vendar vendar priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
zaradi zaradi predlog; rodilnik
drugačnih drugačen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
družbenih družben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
razmer razmera samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ne ne členek
more moči glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
več več členek
jemati jemati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
za za predlog; tožilnik
reprezentativno reprezentativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
sankcijo sankcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Zato zato priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
sklicuje sklicevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
predvsem predvsem členek
na na predlog; tožilnik
zapor zapor samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2000
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: neznani naslov
avtor: neznani avtor