Spekulativna doba Ta teoretična osnovna značilnost zavesti o tveganju je antropološko pomembna: zaradi groženj civilizacije nastane novo »kraljestvo senc«, primerljivo z bogovi in demoni pradavnine, ki se skriva za vidnim svetom in ogroža človekovo življenje na Zemlji. Danes se ne sporazumevamo več z »duhovi«, ki se skrivajo v rečeh, temveč smo izpostavljeni »žarčenjem«, požiramo »toksične koncentracije« in vse do sanj nas zasledujejo strahovi pred »atomskim holokavstom«. Na mesto antropomorfne interpretacije narave in okolja je stopila moderna, civilizacijska zavest o tveganjih s svojo nezaznavno, a vendar povsod prisotno latentno kavzalnostjo. Za nedolžnimi fasadami tičijo nevarne, sovražne učinkovine. Vse je treba videti dvojno, šele v tej dvojnosti je to mogoče prav dojeti, ovrednotiti. Svet vidnega je treba raziskovati, relativirati, vrednotiti po neki drugi dejanskosti, ki je mišljena in je vendar skrita v njem. Merila vrednotenja so v tem, ne v vidnem samem. Kdor stvari preprosto uporablja, jih jemlje tako, kakor se pojavijo, samo diha, je, ne da bi se vprašal po toksičnih učinkih v ozadju, ni samo naiven, temveč se tudi ne zaveda nevarnosti, ki mu grozijo, in se jim tako nezaščiten izpostavlja. 88

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Spekulativna spekulativen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
doba doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
Ta ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, imenovalnik
teoretična teoretičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
osnovna osnoven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
značilnost značilnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
zavesti zavest samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
o o predlog; mestnik
tveganju tveganje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
antropološko antropološki splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
pomembna pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
groženj grožnja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
civilizacije civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
nastane nastati glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
novo nov splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
kraljestvo kraljestvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
senc senca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
primerljivo primerljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
z z predlog; orodnik
bogovi bog samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
in in priredni veznik
demoni demon samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
pradavnine pradavnina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
skriva skrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
za za predlog; orodnik
vidnim viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
svetom svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
ogroža ogrožati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
človekovo človekov svojilni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
življenje življenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
na na predlog; mestnik
Zemlji Zemlja samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
ne ne členek
sporazumevamo sporazumevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
več več členek
z z predlog; orodnik
duhovi duh samostalnik, občno ime; moški spol, množina, orodnik
ki ki podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
skrivajo skrivati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
v v predlog; mestnik
rečeh reč samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
temveč temveč priredni veznik
smo biti pomožni glagol; sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
izpostavljeni izpostavljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
žarčenjem žarčenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
požiramo požirati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
toksične toksičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
koncentracije koncentracija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
do do predlog; rodilnik
sanj sanja samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
nas jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, tožilnik
zasledujejo zasledovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
strahovi strah samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
pred pred predlog; orodnik
atomskim atomski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, orodnik
holokavstom holokavst samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
Na na predlog; tožilnik
mesto mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
antropomorfne antropomorfen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
interpretacije interpretacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
narave narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
okolja okolje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
stopila stopiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
moderna moderen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
civilizacijska civilizacijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
zavest zavest samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
o o predlog; mestnik
tveganjih tveganje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, mestnik
s z predlog; orodnik
svojo svoj povratni zaimek; ženski spol, ednina, orodnik
nezaznavno nezaznavno splošni prislov; nedoločena stopnja
a a priredni veznik
vendar vendar priredni veznik
povsod povsod splošni prislov; nedoločena stopnja
prisotno prisotno splošni prislov; nedoločena stopnja
latentno latentno splošni prislov; nedoločena stopnja
kavzalnostjo kavzalnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
Za za predlog; orodnik
nedolžnimi nedolžen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, orodnik
fasadami fasada samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, orodnik
tičijo tičati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
nevarne nevaren splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, imenovalnik
sovražne sovražen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
učinkovine učinkovina samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Vse ves celostni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
videti videti glavni glagol; dvovidski, nedoločnik
dvojno dvojno splošni prislov; nedoločena stopnja
šele šele členek
v v predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
dvojnosti dvojnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
mogoče mogoč splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
prav prav členek
dojeti dojeti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
ovrednotiti ovrednotiti glavni glagol; dovršni, nedoločnik
Svet svet samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
vidnega viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
treba treba splošni prislov; nedoločena stopnja
raziskovati raziskovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
relativirati relativirati splošni prislov; nedoločena stopnja
vrednotiti vrednotiti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
po po predlog; mestnik
neki nek nedoločni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
drugi druga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
dejanskosti dejanskost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
mišljena mišljen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
vendar vendar priredni veznik
skrita skrit deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; mestnik
njem on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, mestnik
Merila merilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, imenovalnik
vrednotenja vrednotenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
tem ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, mestnik
ne ne členek
v v predlog; mestnik
vidnem viden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
samem sam splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
Kdor kdor oziralni zaimek; moški spol, ednina, imenovalnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, imenovalnik
preprosto preprosto splošni prislov; nedoločena stopnja
uporablja uporabljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik, klitična naslonskost
jemlje jemati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
kakor kakor podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
pojavijo pojaviti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
samo samo členek
diha dihati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
ne ne členek
da da podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
vprašal vprašati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
po po predlog; mestnik
toksičnih toksičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, mestnik
učinkih učinek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, mestnik
v v predlog; mestnik
ozadju ozadje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
samo samo členek
naiven naiven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
temveč temveč priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
tudi tudi členek
ne ne členek
zaveda zavedati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
nevarnosti nevarnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ki ki podredni veznik
mu on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, dajalnik, klitična naslonskost
grozijo groziti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
in in priredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
jim on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, dajalnik, klitična naslonskost
tako tako splošni prislov; nedoločena stopnja
nezaščiten nezaščiten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
izpostavlja izpostavljati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
88 88 glavni števnik; arabski zapis
zapri
vir: Krtina
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Stvarna besedila
naslov: Družba tveganja : na poti v neko drugo moderno
avtor: Ulrich Beck