Kar seveda pomeni, da so veliko laže od svojih predhodnikov ugotovili, da dela nezmotljivih avtoritet o istih stvareh pogosto govorijo na različne načine in da v njih včasih zevajo velika protislovja, ki so v nasprotju z dejanskim stanjem stvari v naravi ali človeški družbi. Na tej podlagi nekateri zgodovinarji celo opozarjajo, da se miselni prelom med renesančno in srednjeveško znanostjo ni zgodil zato, ker bi ljudje nenadoma ugotovili, da je bolj produktivno opazovati naravo kot poslušati nezmotljive avtoritete, ampak ravno obrnjeno, zaradi tega, ker je šele z izumom tiska postalo možno analitično brati dela srednjeveških avtoritet. Še več: šele s pomočjo tiska so izobraženci tovrstna kritična branja lahko tudi razmnožili v poljubnem številu izvodov in jih prepustili široki kritični presoji svojih stanovskih kolegov. Zato so šele z izumom tiska v evropski civilizaciji nastali infrastrukturni pogoji za tisto intelektualno držo, ki je dvomila o nezmotljivosti absolutnih avtoritet in je hkrati temeljila na neprestanem preverjanju svojih lastnih stališč skozi intelektualno debato. Drugače povedano, tisk ni le neizmerno pospešil produkcije znanja, ampak je tovrstno skeptično držo, ki jo imamo danes za temelj vsake intelektualne dejavnosti, razširil po vseh tistih kulturah, ki so tovrstni način komunikacije vzele za svojega.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Kar kar splošni prislov; nedoločena stopnja
seveda seveda členek
pomeni pomeniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
da da podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
veliko veliko splošni prislov; nedoločena stopnja
laže lahko splošni prislov; primernik
od od predlog; rodilnik
svojih svoj povratni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
predhodnikov predhodnik samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
ugotovili ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
nezmotljivih nezmotljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
avtoritet avtoriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
o o predlog; mestnik
istih isti nedoločni zaimek; ženski spol, množina, rodilnik
stvareh stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
pogosto pogosto splošni prislov; nedoločena stopnja
govorijo govoriti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
na na predlog; tožilnik
različne različen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, tožilnik
načine način samostalnik, občno ime; moški spol, množina, tožilnik
in in priredni veznik
da da podredni veznik
v v predlog; mestnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, mestnik
včasih včasih splošni prislov; nedoločena stopnja
zevajo zevati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
velika velik splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
protislovja protislovje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, tožilnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
v v predlog; mestnik
nasprotju nasprotje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
z z predlog; orodnik
dejanskim dejanski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, orodnik
stanjem stanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, orodnik
stvari stvar samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
v v predlog; mestnik
naravi narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
ali ali priredni veznik
človeški človeški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
družbi družba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
Na na predlog; mestnik
tej ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, mestnik
podlagi podlaga samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nekateri nekateri nedoločni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
zgodovinarji zgodovinar samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
celo celo členek
opozarjajo opozarjati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
miselni miseln splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
prelom prelom samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
med med predlog; orodnik
renesančno renesančen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
in in priredni veznik
srednjeveško srednjeveški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, orodnik
znanostjo znanost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
zgodil zgoditi glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
zato zato splošni prislov; nedoločena stopnja
ker ker podredni veznik
bi biti pomožni glagol; pogojnik
ljudje človek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
nenadoma nenadoma splošni prislov; nedoločena stopnja
ugotovili ugotoviti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bolj bolj splošni prislov; primernik
produktivno produktivno splošni prislov; nedoločena stopnja
opazovati opazovati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
naravo narava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
kot kot podredni veznik
poslušati poslušati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
nezmotljive nezmotljiv splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
avtoritete avtoriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ampak ampak priredni veznik
ravno ravno členek
obrnjeno obrnjen deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
zaradi zaradi predlog; rodilnik
tega ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, rodilnik
ker ker podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
šele šele členek
z z predlog; orodnik
izumom izum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
tiska tisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
postalo postati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
možno možen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
analitično analitično splošni prislov; nedoločena stopnja
brati brati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
dela delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
srednjeveških srednjeveški splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
avtoritet avtoriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
Še še členek
več več splošni prislov; primernik
šele šele členek
s z predlog; orodnik
pomočjo pomoč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, orodnik
tiska tisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
izobraženci izobraženec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
tovrstna tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
kritična kritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, imenovalnik
branja branje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
lahko lahko splošni prislov; nedoločena stopnja
tudi tudi členek
razmnožili razmnožiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
v v predlog; mestnik
poljubnem poljuben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
številu število samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
izvodov izvod samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
jih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, tožilnik, klitična naslonskost
prepustili prepustiti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
široki širok splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
kritični kritičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
presoji presoja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
svojih svoj povratni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
stanovskih stanovski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
kolegov kolega samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
Zato zato priredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
šele šele členek
z z predlog; orodnik
izumom izum samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
tiska tisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; mestnik
evropski evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, mestnik
civilizaciji civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
nastali nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, moški spol
infrastrukturni infrastrukturen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
pogoji pogoj samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
za za predlog; tožilnik
tisto tisti kazalni zaimek; ženski spol, ednina, tožilnik
intelektualno intelektualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
držo drža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dvomila dvomiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
o o predlog; mestnik
nezmotljivosti nezmotljivost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
absolutnih absoluten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, rodilnik
avtoritet avtoriteta samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
hkrati hkrati splošni prislov; nedoločena stopnja
temeljila temeljiti glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
na na predlog; mestnik
neprestanem neprestan splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, mestnik
preverjanju preverjanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
svojih svoj povratni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
lastnih lasten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
stališč stališče samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
skozi skozi predlog; tožilnik
intelektualno intelektualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
debato debata samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Drugače drugače splošni prislov; nedoločena stopnja
povedano povedan deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
tisk tisk samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ni biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, zanikani
le le členek
neizmerno neizmerno splošni prislov; nedoločena stopnja
pospešil pospešiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
produkcije produkcija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
znanja znanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
ampak ampak priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
tovrstno tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, imenovalnik
skeptično skeptičen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
držo drža samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
imamo imeti glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 1. oseba, množina, nezanikani
danes danes splošni prislov; nedoločena stopnja
za za predlog; tožilnik
temelj temelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
vsake vsak celostni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
intelektualne intelektualen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, množina, tožilnik
dejavnosti dejavnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
razširil razširiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, moški spol
po po predlog; mestnik
vseh ves celostni zaimek; ženski spol, množina, mestnik
tistih tisti kazalni zaimek; moški spol, množina, rodilnik
kulturah kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, mestnik
ki ki podredni veznik
so biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, množina, nezanikani
tovrstni tovrsten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
način način samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
komunikacije komunikacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
vzele vzeti glavni glagol; dovršni, deležnik, množina, ženski spol
za za predlog; tožilnik
svojega svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
zapri
vir: Dnevnik
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Časopisi
naslov: Dnevnik
avtor: neznani novinar