Če se zavemo, da je naša civilizacija nastala na žitu, se nam kmetijstvo nenadoma utegne pokazati v povsem drugi luči, kot ga sicer opazuje sodobni urbanizirani meščan. Vsi zgodovinski podatki kažejo, da sega začetek gojenja žit v zibelko civilizacije. Začelo se je pred 9 do 11 tisoč leti v rodovitnem polmesecu, ki z enim krakom sega v poplavno območje reke Nil in od tu poteka proti severovzhodu, prek Palestine in Sirije, v jugovzhodno območje današnje Turčije ter jugozahodnega Irana, kjer doseže svoj vrh, odkoder se obrne proti jugovzhodu v območje svetopisemskega raja, v porečje Evfrata in Tigrisa, do njunega izliva v Perzijski zaliv. Temelj civilizacije je bila reja koz in ovc, ki jo je spremljala pridelava ječmena in pšenice. Konec 7. tisočletja pr. n.št. se je gojitev žit začela širiti proti zahodnemu delu Male Azije in na južni Balkan ter ob koncu bronaste in zgodnje železne dobe (okrog 3 do 2 tisoč let pr. n. št.) dosegla srednjo in zahodno Evropo. Začetek kultiviranja pšenice je bil za človeštvo nepojmljivo pomemben, saj je bil to eden temeljnih vzrokov, da se je civilizacija na Bližnjem vzhodu začela razvijati nekaj tisočletij prej kot drugje (Sumerci, Asirci, Babilonci, Egipčani, Izraelci in Judje), obenem pa je dala spodbudo za hitrejši razvoj nadaljevalcev te civilizacije, to je Perzijcev, Grkov, Rimljanov in prek njih vse do sodobne evropske kulture. Zaradi različnosti delovnih opravil se je z začetkom pridelovanja pšenice pričelo ločevanje kmetijstva od obrti, kar je omogočilo razvoj mest in nastanek prvih držav.

Beseda Osnovna oblika Oblikoslovne lastnosti osnovne oblike
Če če podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
zavemo zavedeti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 1. oseba, množina
da da podredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
naša naš svojilni zaimek; 1. oseba, ženski spol, ednina, imenovalnik, množina svojine
civilizacija civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
nastala nastati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
na na predlog; mestnik
žitu žito samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, mestnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
nam jaz osebni zaimek; 1. oseba, množina, dajalnik
kmetijstvo kmetijstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
nenadoma nenadoma splošni prislov; nedoločena stopnja
utegne utegniti glavni glagol; dvovidski, sedanjik, 3. oseba, ednina
pokazati pokazati glavni glagol; dovršni, nedoločnik
v v predlog; mestnik
povsem povsem splošni prislov; nedoločena stopnja
drugi drug zaimkovni števnik; besedni zapis, ženski spol, ednina, mestnik
luči luč samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, mestnik
kot kot podredni veznik
ga on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
sicer sicer členek
opazuje opazovati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
sodobni sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
urbanizirani urbaniziran deležniški pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=da
meščan meščan samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Vsi ves celostni zaimek; moški spol, množina, imenovalnik
zgodovinski zgodovinski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, imenovalnik
podatki podatek samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
kažejo kazati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, množina
da da podredni veznik
sega segati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
začetek začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
gojenja gojenje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
žit žit samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
v v predlog; tožilnik
zibelko zibelka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
civilizacije civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Začelo začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
pred pred predlog; orodnik
9 9 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
11 11 glavni števnik; arabski zapis
tisoč tisoč glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
leti leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, orodnik
v v predlog; mestnik
rodovitnem rodoviten splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
polmesecu polmesec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
ki ki podredni veznik
z z predlog; orodnik
enim en zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, orodnik
krakom krak samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
sega segati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
v v predlog; tožilnik
poplavno poplaven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
reke reka samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Nil Nil samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
in in priredni veznik
od od predlog; rodilnik
tu tu splošni prislov; nedoločena stopnja
poteka potekati glavni glagol; nedovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
proti proti predlog; dajalnik
severovzhodu severovzhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
prek prek predlog; rodilnik
Palestine Palestina samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Sirije Sirija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
jugovzhodno jugovzhoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, ednina, tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
današnje današnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Turčije Turčija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
ter ter priredni veznik
jugozahodnega jugozahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
Irana Iran samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, rodilnik
kjer kjer podredni veznik
doseže doseči glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
svoj svoj povratni zaimek; moški spol, ednina, tožilnik
vrh vrh samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
odkoder odkoder podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
obrne obrniti glavni glagol; dovršni, sedanjik, 3. oseba, ednina
proti proti predlog; dajalnik
jugovzhodu jugovzhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, dajalnik
v v predlog; tožilnik
območje območje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
svetopisemskega svetopisemski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, rodilnik
raja raj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
porečje porečje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
Evfrata evfrat samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
Tigrisa tigris samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
do do predlog; rodilnik
njunega njun svojilni zaimek; 3. oseba, moški spol, ednina, tožilnik, dvojina
izliva izliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
v v predlog; tožilnik
Perzijski perzijski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
zaliv zaliv samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
Temelj temelj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
civilizacije civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bila biti pomožni glagol; deležnik, ednina, ženski spol
reja reja samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
koz koza samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
ovc ovca samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
ki ki podredni veznik
jo on osebni zaimek; 3. oseba, ženski spol, ednina, tožilnik, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
spremljala spremljati glavni glagol; nedovršni, deležnik, ednina, ženski spol
pridelava pridelava samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
ječmena ječmen samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
pšenice pšenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Konec konec predlog; rodilnik
7. 7. vrstilni števnik; arabski zapis
tisočletja tisočletje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pr. pr. okrajšava
n.št n.št neuvrščeno
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
gojitev gojitev samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
žit žit samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
začela začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
širiti širiti glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
proti proti predlog; dajalnik
zahodnemu zahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, dajalnik
delu delo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, dajalnik
Male mali splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
Azije Azija samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
na na predlog; mestnik
južni južen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
Balkan Balkan samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
ter ter priredni veznik
ob ob predlog; mestnik
koncu konec samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
bronaste bronast splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
in in priredni veznik
zgodnje zgodnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
železne železen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
dobe doba samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
okrog okrog predlog; rodilnik
3 3 glavni števnik; arabski zapis
do do predlog; rodilnik
2 2 glavni števnik; arabski zapis
tisoč tisoč glavni števnik; besedni zapis, množina, tožilnik
let leto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
pr. pr. okrajšava
n. n. okrajšava
št. št. okrajšava
dosegla doseči glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
srednjo srednji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
in in priredni veznik
zahodno zahoden splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, tožilnik
Evropo Evropa samostalnik, lastno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
Začetek začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
kultiviranja kultiviranje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pšenice pšenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
za za predlog; tožilnik
človeštvo človeštvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, tožilnik
nepojmljivo nepojmljivo splošni prislov; nedoločena stopnja
pomemben pomemben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, imenovalnik, določnost=ne
saj saj priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
bil biti pomožni glagol; deležnik, ednina, moški spol
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
eden eden zaimkovni števnik; besedni zapis, moški spol, ednina, imenovalnik
temeljnih temeljen splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, množina, rodilnik
vzrokov vzrok samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
da da podredni veznik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
civilizacija civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, imenovalnik
na na predlog; mestnik
Bližnjem bližnji splošni pridevnik; nedoločena stopnja, moški spol, ednina, mestnik
vzhodu vzhod samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, mestnik
začela začeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
razvijati razvijati glavni glagol; nedovršni, nedoločnik
nekaj nekaj splošni prislov; nedoločena stopnja
tisočletij tisočletje samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
prej prej splošni prislov; primernik
kot kot podredni veznik
drugje drugje splošni prislov; nedoločena stopnja
Sumerci sumerec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Asirci Asirc samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Babilonci Babilonci samostalnik, lastno ime; moški spol, ednina, imenovalnik
Egipčani Egipčan samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
Izraelci Izraelec samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, imenovalnik
in in priredni veznik
Judje jud samostalnik, občno ime; moški spol, množina, imenovalnik
obenem obenem splošni prislov; nedoločena stopnja
pa pa priredni veznik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
dala dati glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, ženski spol
spodbudo spodbuda samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, tožilnik
za za predlog; tožilnik
hitrejši hiter splošni pridevnik; primernik, moški spol, ednina, tožilnik, določnost=da
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
nadaljevalcev nadaljevalec samostalnik, občno ime; moški spol, množina, rodilnik
te ta kazalni zaimek; ženski spol, ednina, rodilnik
civilizacije civilizacija samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
to ta kazalni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
Perzijcev Perzijec samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
Grkov Grk samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
Rimljanov Rimljan samostalnik, lastno ime; moški spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
prek prek predlog; rodilnik
njih on osebni zaimek; 3. oseba, moški spol, množina, rodilnik
vse vse splošni prislov; nedoločena stopnja
do do predlog; rodilnik
sodobne sodoben splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
evropske evropski splošni pridevnik; nedoločena stopnja, ženski spol, ednina, rodilnik
kulture kultura samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
Zaradi zaradi predlog; rodilnik
različnosti različnost samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
delovnih deloven splošni pridevnik; nedoločena stopnja, srednji spol, množina, rodilnik
opravil opravilo samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
se se povratni zaimek;, klitična naslonskost
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
z z predlog; orodnik
začetkom začetek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, orodnik
pridelovanja pridelovanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
pšenice pšenica samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
pričelo pričeti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
ločevanje ločevanje samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, imenovalnik
kmetijstva kmetijstvo samostalnik, občno ime; srednji spol, ednina, rodilnik
od od predlog; rodilnik
obrti obrt samostalnik, občno ime; ženski spol, ednina, rodilnik
kar kar oziralni zaimek; srednji spol, ednina, imenovalnik
je biti pomožni glagol; sedanjik, 3. oseba, ednina, nezanikani
omogočilo omogočiti glavni glagol; dovršni, deležnik, ednina, srednji spol
razvoj razvoj samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
mest mesto samostalnik, občno ime; srednji spol, množina, rodilnik
in in priredni veznik
nastanek nastanek samostalnik, občno ime; moški spol, ednina, tožilnik, živost=ne
prvih prvi vrstilni števnik; besedni zapis, ženski spol, množina, rodilnik
držav država samostalnik, občno ime; ženski spol, množina, rodilnik
zapri
vir: drugo
leto nastanka: 2001
vrsta besedila: Revije
naslov: Kmetovalec
avtor: neznani novinar